Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43034
Title: Психологічний аспект комунікативної функції ЗМІ
Authors: Лашкіна, Марія Григорівна
Keywords: психічний сигнал
психический сигнал
psychical signal
манипулирование
маніпулювання
manipulation
когнітивність
когнитивность
cognition
настанова
установка
setting
стереотип
стереотип
stereotype
Issue Date: 2004
Publisher: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Citation: Лашкіна М. Г. Психологічний аспект комунікативної функції ЗМІ / Культура народов Причерноморья. — ТНУ імені В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2004. — № 49, Т.2. — С. 61-64.
Series/Report no.: 49;
Abstract: В матеріалі розглядаються психологічні ефекти та процеси, що проходять під впливом засобів масової інформації. Різні погляди теоретиків масової комунікації на можливості психологічного впливу ЗМІ. Методи підсвідомого стимулювання, що використовуються ЗМІ для маніпулювання суспільною свідомістю.
В материале рассматриваются психологические эффекты и процессы, происходящие под влиянием средств массовой информации. Разные взгляды теоретиков массовой коммуникации на возможности психологического влияния СМИ. Методы подсознательного стимулирования, используемые СМИ для манипулирования общественным сознанием.
Psychological effects and processes which happen under influence of mass media are examined in article. Different point of views of theorists of mass communication on possibility of mass media psychological influencing. Methods of subconscious stimulation, that the mass media for manipulation by public consciousness are used.
Description: Галузь знань: "Журналістика". Спеціальність "Журналістика".
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43034
ISSN: 1562—0808
Appears in Collections:Наукові статті кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-Lashkina.pdf354.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.