Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42838
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Економічний аналіз"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Экономический анализ"
Educational and methodical complex of the discipline "Economic Analysis"
Authors: Панікар, Герман Юрійович
Keywords: аналіз виробництва
аналіз трудових ресурсів
аналіз собівартості продукції
аналіз фінансових результатів
аналз зовнішньоекономічної діяльності
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь що формують профіль фахівців у сфері міжнародних відносин та міжнародного бізнесу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності.
Данная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений формирующие профиль специалистов в сфере международных отношений и международного бизнеса. Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов аналитического творческого мышления путем освоения теоретических основ анализа хозяйственной деятельности.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of specialists in the field of international relations and international business. The purpose of teaching the discipline is to form in students of analytical creative thinking by mastering the theoretical foundations of the analysis of economic activity.
Description: Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародний бізнес»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42838
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП нд Економічний аналіз.pdfНавчальна програма292.03 kBAdobe PDFView/Open
РНП нд Економічний аналіз.pdfРобоча навчальна програма428.28 kBAdobe PDFView/Open
Метод. реком. до КР_Економічний аналіз.pdfМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт621.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.