Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42829
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Історія світової літератури"
Authors: Кравченко, Євдокія Григорівна
Keywords: історія світової літератури
літературні течії
художні твори
літературний процес
індивідуальний стиль письменників
літературні жанри
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Історія світової літератури» в системі підготовки фахівця журналістської галузі є формування у студентів системного розуміння історичного руху світового літературного процесу від найдавніших часів до сьогодення; осмислення основних проблем світової літератури, залучення молоді до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, формування вмінь та навичок літературознавчого аналізу, а також підвищення рівня фахової підготовки журналіста, розвиток творчих якостей і професійних здібностей майбутніх журналістів.
Description: Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія світової літератури” є: сформувати у студентів цілісного уявлення про світовий літературно-історичний процес, його особливості та видатні постаті, виходячи з конкретно-історичного аналізу основних її етапів; проаналізувати становлення, розвиток основних літературних жанрів і родів; ознайомити з основними елементами поетики вершинних явищ - художніх творів найбільш відомих письменників і поетів; розкрити проблематику основних творів курсу, показати рух естетичних ідей і художніх форм, значення створених у різні періоди художніх цінностей для подальшого розвитку зарубіжної літератури як феномена людської культури.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42829
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_НП Історія світової літератури.pdfНавчальна програма76.75 MBAdobe PDFView/Open
2_РП Історія світової літератури.pdfРобоча програма47.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.