Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42754
Title: Students’ skill kit аs a necessary background for successful career
Other Titles: Набір вмінь студентів як необхідна передумова успішної кар’єри
Authors: Vasylyshyna Natalyya
Василишина, Наталія Максимівна
Keywords: global market
skills and abilities
negotiation skills
глобальний ринок
навики та вміння
вміння ведення переговорів
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Василишина Н.М., Батюкова Н.О. Набір вмінь студентів як необхідна передумова успішної кар’єри.Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 2. – Випуск 7. – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – 319 с.
Abstract: The article deals with the concept, essence, characteristics of professional skills, which provide future students a good job. The interrelation between skills and perspectives for potential recruiters to get a well-paid job at the global market is explored. Using theoretical information compiled list of skills valued by employers. The analysis of abilities is representig in a hierarchical order. This classification will improve the process of placement and prepare students for the real requirements of employers.
У статті розкрито поняття, сутність, особливості, характеристику професійних навичок, які забезпечать хорошою роботою майбутніх студентів. Вивчено взаємозв’язок між навиками та перспективами для потенційних працівників отримати високооплачувану роботу на глобальному ринку. За допомогою теоретичної інформації було складено в ієрархічному порядку список здібностей, які цінуються роботодавцями. Ця класифікація покращить процес влаштування на роботу та підготує студентів до реальних вимог роботодавців.
Description: Електронний збірник наукових праць Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (ННІМВ НАУ) «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку» представляє авторські статті науковців та практиків, аспірантів та студентів. Науковий збірник призначений для всіх, хто цікавиться проблематикою досліджень міжнародних відносин, визначенням перспектив та стратегій розвитку України у глобалізованому світі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42754
Appears in Collections:Студентські наукові роботи кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Н.Василишина_студентка_Н.Батюкова.pdf624.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.