Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42512
Title: Безпілотні літальні апарати для систем моніторингу в енергетиці та екології
Authors: Запорожець, Артур Олександрович
Keywords: безпілотні літальні апарати
моніторинг
енергетика
екологія
Issue Date: May-2020
Publisher: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Citation: Запорожець А.О. Безпілотні літальні апарати для систем моніторингу в енергетиці та екології / А.О. Запорожець // Зб. тез XXXVIIІ науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 15 травня 2020 р. / ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2020. С. 40-42
Abstract: Посилення негативного впливу людини на всі компоненти природного середовища вимагає застосування нових більш ефективних засобів і методів контролю. При цьому разові спостереження не дають уявлення ні про інтенсивність процесів, що відбуваються, ні і про їх динаміку, а іноді і про сам факт негативного впливу. Саме тому останнім часом все більш актуальною стає реалізація систем моніторингу при оцінці стану природних і техногенних об'єктів. Під моніторингом, в даному випадку, розуміють комплексну систему спостережень за станом навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, грунтово-рослинного покриву та ін.) та техногенних об'єктів з метою їх контролю та охорони. При цьому висока оперативність і ефективність контролю може бути забезпечена за рахунок застосування дистанційних методів досліджень, які виконуються на базі безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів). Своєчасно отримана в результаті систематичного моніторингу інформація, дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення в області експлуатації природних і техногенних об'єктів.
Description: 1. Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії / [В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Берегун та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака]. – К., Ін-т технічної теплофізики НАН України, 2016. – 352 с. 2. Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики / [В.О. Артемчук, Т.Р. Білан, І.В. Блінов та ін.; за ред. А.О. Запорожця, Т.Р. Білан]. – Київ, 2017. – 312 с. 3. Солоха М.А. Використання безпілотників при вирішенні екологічних задач / М.А. Солоха // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія». – 2013. – №1070. – Вип. 9. – С. 84-90. 4. Zaporozhets A.O. Review of quadrocopters for energy and ecological monitoring / A.O. Zaporozhets // Systems, Decision and Control in Energy I. Studies in Systems, Decision and Control. – 2020. – vol. 298. 5. Popov O. Risk Assessment for the Population of Kyiv, Ukraine as a Result of Atmospheric Air Pollution / O. Popov, A. Iatsyshyn, V. Kovach, V. Artemchuk, I. Kameneva, D. Taraduda, V. Sobyna, D. Sokolov, M. Dement, T. Yatsyshyn // Journal of Health and Pollution. – 2020. – vol. 10. – №25. – 200303.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42512
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез YES - 2020 ІПМЕ -страницы-40-42.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.