Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти / Social communications of the information society: theoretical and applied aspects : [8] Collection home page

В монографії досліджується соціокультурна реальність інформаційного суспільства, яка постає, перш за все, як рухливі комунікативні відносини між різними структурами суспільства, яка передбачає різнолінійність та невизначеність, варіативність та альтернативність, багатовекторність суспільного розвитку./ The book explores the sociocultural reality of the information society, presenting it, mostly, as movable communicative relations of society’s structures, enabling diversity and uncertainty, variability and alternativeness, multivectorness in social development.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільстваСкиба, О. П.; Скиба, І. П.; Сідоркіна, О. М.; Шоріна, Т. Г.; Skyba, О.; Skyba, І.; Sidorkina, O.; Shorina, T.
2020Феномен «міжкультурної комунікації» в сучасному гуманітарному знанніГринюк, С. П.; Hryniuk, S.
2020Роль сформованості національної ідентичності в системі соціальних комунікаційГлушаниця, Н.В.; Конопляник, Л.М.; Пришупа, Ю.Ю.; Шостак, О.О.; Колісниченко, А.В.; Харицька, С.В.; Hlushanytsia, N.; Konoplianyk, L.; Pryshupa, Yu.; Shostak, O.; Kolisnychenko, А.; Kharytska, S.
2020Установи соціальної пам’яті у соціокультурному інформаційному просторіТюрменко, І. І.; Тiurmenko, I.
2020Етноцентризм як проблема глобалізації культури та взаємодії цивілізацій у контексті міжкультурної комунікаціїКовтун, О. В.; Гармаш, Т. А.; Коvtun, O.; Harmash, T.
2020Міжперсональна взаємодія як соціологічна проблемаХомерікі, О. А.; Стригуль, М. В.; Романенко, Ю. В.; Лясота, Л.І.; Khomeriki, O.; Stryhul, M.; Romanenko, Yu.; Lyasota, L.
2020Культура і комунікація: перманентність та симбіоз в історичній ретроспективіБурлакова, І. В.; Волш, О. В.; Сенчило, Н. О.; Burlakova, I.; Volsh, O.; Senchylo, N.
2020Філософія діалогу в комунікативних практиках інформаційного суспільстваДротянко, Л. Г.; Абисова, М.А.; Пода, Т. А.; Орденов, С. С.; Drotianko, L.; Аbysova, M.; Poda, T.; Ordenov, S.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Автори: Дротянко Л.Г. / Drotianko, L. – доктор філософських наук, професор orcid: 0000-0001-7041-5787 National Aviation University Абисова М.А./ Аbysova, M. – кандидат філософських наук, доцент orcid: 0000-0002-6461-7769 National Aviation University Пода Т.А./ Poda, T. – кандидат філософських наук, доцент orcid: 0000-0001-9662-1204 National Aviation University Орденов С.С./ Ordenov, S. – кандидат філософських наук orcid: 0000-0002-2572-8300 National Aviation University Бурлакова І.В. / Burlakova, I. – доктор філологічних наук, доцент orcid: 0000-0002-5469-1746 National Aviation University Волш О.В. / Volsh, O. – кандидат історичних наук orcid: 0000-0003-0935-8677 University College London (Лондон, Велика Британія) Сенчило Н.О. / Senchylo, N.– кандидат філологічних наук orcid: 0000-0001-9196-7118 National Aviation University Хомерікі О.А. / Khomeriki, O. – доктор соціологічних наук, професор orcid: 0000-0003-3702-0390 National Aviation University Стригуль М.В. / Stryhul, M. – кандидат соціологічних наук, доцент orcid: 0000-0002-6086-4017 National Aviation University Романенко Ю.В. / Romanenko, Yu. – доктор соціологічних наук, професор orcid: 0000-0003-2751-6093 Taras Shevchenko National University of Kyiv Лясота Л.І. / Lyasota, L. – кандидат політичних наук, доцент orcid: 0000 – 0001-7153-7137 National Aviation University Ковтун О.В. / Коvtun, O. – доктор педагогічних наук, професор orcid: 0000-0001-5216-6350 National Aviation University Гармаш Т.А. / Harmash, T. – кандидат педагогічних наук orcid: 0000-0001-6691-4815 National Aviation University Тюрменко І.І. / Тiurmenko, I. – доктор історичних наук, професор orcid: 0000-0001-9350-6868 National Aviation University Ягодзінський С.М. / Yahodzinskyi, S. – доктор філософських наук, професор orcid: 0000-0001-8755-2235 National Aviation University Глушаниця Н.В. / Hlushanytsia, N. – кандидат педагогічних наук orcid: 0000-0002-8511-0844 National Aviation University Конопляник Л.М. / Konoplianyk, L.– кандидат педагогічних наук, доцент orcid: 0000-0002-3244-1965 National Aviation University Пришупа Ю.Ю. / Pryshupa, Yu. – кандидат педагогічних наук orcid: 0000-0002-5617-4152 National Aviation University Шостак О.О. / Shostak, O. – кандидат філологічних наук, доцент orcid: 0000-0001-7532-4294 National Aviation University Колісниченко А.В. / Kolisnychenko, А. – кандидат філологічних наук orcid: 0000-0002-9596-3103 National Aviation University Харицька С.В. / Kharytska, S. – кандидат педагогічних наук orcid: 0000-0002-9404-9731 National Aviation University Гринюк С.П. / Hryniuk, S. – кандидат педагогічних наук, доцент orcid: 0000-0002-8019-759X National Aviation University Скиба О.П. / Skyba, О. – кандидат філософських наук, доцент orcid: 0000-0001-5751-0026 National Aviation University Скиба І.П. / Skyba, І.– кандидат філософських наук orcid: 0000-0003-1555-8632 National Aviation University Сідоркіна О.М. / Sidorkina, O. – кандидат філософських наук, доцент orcid: 0000-0002-8624-2398 National Aviation University Шоріна Т.Г. / Shorina, T. – кандидат філософських наук, доцент orcid: 0000-0001-9281-7840 National Aviation University http://doi.org/10.18372/42477