Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42374
Title: Профільне навчання української мови у старшій школі як чинник реалізації державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Authors: Проботюк, Ольга
Keywords: реформа освіти
державний стандарт
профільне навчання
філологія
українська мова
компетентність
education reform
the state standard
specialized education
philology
Ukrainian language
competence
Issue Date: 17-Nov-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Проботюк Ольга. Профільне навчання української мови у старшій школі як чинник реалізації державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ, Національний авіаційний університет : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : – НАУ, 2016. – С. 191 – 195.
Abstract: У статті розглядаються теоретичні та методологічні аспекти організації профільного навчання на уроках української мови у класах філологічного профілю, визначаються особливості та специфіка реалізації Концепції профільного навчання; розкриваються нові підходи до організації освіти в старшій школі та механізм розробки нових цілей, змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу.
The article considers theoretical and methodological aspects of profile education at the Ukrainian lessons in classes of philological , the peculiarities and specific implementation of the Concept of profile education ; revealed new approaches to education in high school and mechanism to develop new objectives, content , forms and methods of the educational process.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42374
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.