Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42319
Title: Особливості профорієнтаційної роботи в школі
Authors: Гагола, Оксана
Keywords: профорієнтаційна робота
доуніверситетська підготовка
професійний інтерес
профпідготовка
професійна орієнтація
career-guidance work
professional interest
career guidance
professional training
pre-university training
Issue Date: 17-Nov-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Гагола Оксана. Особливості профорієнтаційної роботи в школі // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ, Національний авіаційний університет : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : – НАУ, 2016. – С. 44 – 47.
Abstract: У статті представлено аналіз особливостей профорієнтаційної роботи в системі доуніверситетської підготовки. З’ясовано окремі характеристики старшого шкільного віку, що впливають на формування стійкого професійного інтересу учнів. Розглянуто психологічні особливості старшокласників та залежність вибору професії від них. Подано результати опитування старшокласників щодо оцінки потенціалу випускників середньої школи як ресурсу модернізаційних процесів.
The article analyzes some peculiar features of career guidance work in the system of pre-university training. Some characteristics of high school age that effect the formation of students’ stable professional interest are established in the paper. The psychological characteristics of high school students are considered and the dependence of career choice on them is shown. The paper also presents the results of a survey to assess the potential of high school students as a resource modernization processes.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42319
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гагола О. Особливості профорієнтаційної роботи в школі.pdfстаття3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.