Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42272
Title: Методика адаптивної фільтрації біосигналів
Authors: Головченко, Богдан Миколайович
Keywords: адаптивна фільтрація
ідентифікація
селективний фільтр
завадостійкість
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета - підвищення інформативності діагностичних висновків на основі адаптивних алгоритмі оброблення біосигналів. Наукова новизна полягає у моделюванні і дослідженні адаптивних ал-горитмів для ідентифікації моделей нелінійних динамічних систем, які на-бувають поширення у біомедиціні. Результати магістерської роботи рекомендується використовувати для удосконалення існуючих методів дослідження біомедичних сигналів і систем, в практичній діяльності фахівців в біомедичні галузі, а також у навчальному процесі.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Біомедична інженерія» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи к.т.н., доцен Буриченко Михайло Юрійович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42272
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2020_163_Головченко Б.М.doc5.15 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.