Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42253
Title: Дистанційне навчання. Правовий аспект
Other Titles: Дистанционное обучение. Правовой аспект
Authors: Шевцова, Ольга Олегівна
Шевцова, Ольга Олеговна
Shevtsova, Olha
Keywords: дистанційна освіта
неперервна освіта
дистанційні технології
відкрите навчання
підвищення кваліфікації
дистанционное образование
непрерывное образование
дистанционные технологии
открытое обучение
повышение квалификации
Issue Date: 26-Nov-2019
Publisher: Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Citation: Шевцова О. О. Дистанційне навчання. Правовий аспект // Тези доповіді ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27листопада 2019, м. Харків) «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств». – Харків, НТУ «ХПІ». – 2019. – 178 с. – С. 32 – 34.
Abstract: В роботі розглядається необхідність вирішення проблем правового регулювання дистанційної освіти, а саме проблем правового регулювання. Зазначено, що дистанційна освіта має безперечний вплив на розвиток інформаційного суспільства. Наголошено, що головна тенденція глобального інформаційного світу полягає у стрімкому переході до методів подачі інформації дистанційною формою. Зроблено висновки, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання цих питань, що унеможливлює однакове функціонування всіх вишів країни.
В работе рассматривается необходимость решения проблем правового регулирования дистанционного образования, а именно проблем правового регулирования. Отмечено, что дистанционное образование имеет бесспорное влияние на развитие информационного общества. Отмечено, что главная тенденция глобального информационного мира заключается в стремительном переходе к методам подачи информации дистанционной формой. Сделаны выводы, что в Украине отсутствует четкое правовое регулирование этих вопросов, которое делает невозможным одинаковое функционирование всех ВУЗов страны.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42253
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дистанційне навчання. Правовий аспект..pdfТези конференціі226.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.