Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41979
Title: Системи автоматичного керування газотурбінних установок і компресорів
Authors: Березльов, Віктор Пилипович
Гвоздецький, Іван Іванович
Капітанчук, Костянтин Іванович
Ковешніков, Микола Олексійович
Ясиніцький, Едуард Петрович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Keywords: газотурбинна установка
компресор
система автоматичного керування
gas turbine installation
compressor
automatic control system
газотурбинная установка
компрессор
система автоматического управления
Issue Date: 7-Nov-2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Системи автоматичного керування газотурбінних установок і компресорів: навч. посібн. / уклад.: В.Березльов, І.І. Гвоздецький, К.І. Капітанчук та [ін.] – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010. – 164 с.
Abstract: Посібник укладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Системи автоматичного керування газотурбінних установок і компресорів». Викладено принципи роботи систем автоматичного керування на стаціонарних і перехідних режимах, а також загальні принципи автоматичного керування осьовими та відцентровими компресорами. Для студентів спеціальності 8.090522 «Газотурбінні установки і компресорні станції». Може бути корисним для спеціалістів, які працюють у системі магістрального транспорту природного газу
The manual is compiled according to the curriculum of the discipline «Systems of automatic control of gas turbine units and compressors». The principles of operation of automatic control systems on stationary and transient modes, as well as general principles for automatic control of axial and centrifugal compressors. For students of specialty 8.090522 «Gas turbine installations and compressor stations ». It may be useful for professionals who work in the natural gas backbone system.
Пособие составлено в соответствии с учебной программой дисциплины «Системы автоматического управления газотурбинных установок и компрессоров». Изложены принципы работы систем автоматического управления на стационарных и переходных режимах, а также общие принципы автоматического управления осевыми и центробежными компрессорами. Для студентов специальности 8.090522 «Газотурбинные установки и компрессорные станции ». Может быть полезным для специалистов, работающих в системе магистрального транспорта газа
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41979
ISBN: 978-966-598-633-1
Appears in Collections:Монографії, підручники та навчальні посібники кафедри авіаційних двигунів (НОВА)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.