Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41941
Title: Web-сервіс сховища файлів та безпечного обміну ними в мережі Інтернет
Authors: Поліщук, Володимир Леонідович
Keywords: захист інформації
безпечний обмін даними
хмарні технології
зберігання інформації
хешування даних
криптографія
дипломна робота
Issue Date: 4-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета роботи: розробка програмного рішення безпечної передачі та захисту файлів.З самого початку розвитку системи інформаційної безпеки (ІБ) розроблялися для військових відомств. Розголошен¬ня такої інформації могло привести до величезних жертв, у тому числі і людських. Тому конфіденційності (тобто нерозголошенню інформації) у системах безпеки приділя¬лася особлива увага. Вважалося, що надійно захистити повідо¬млення і дані від перехоплення може тільки повне їхнє шифрування. Очевидно, через це початковий етап розвитку комп'ютерної безпеки міцно пов'язаний із крипто-шифрами. Однак сьогодні інформація має вже не настільки «убивчу» силу, і завдання збереження її в секреті втратило колишню актуальність. Зараз головні умови безпеки інфор¬мації — її доступність і цілісність.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" Керівник: к.т.н., доцент Райчев Ігор Едуардович.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41941
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2020_122_ПоліщукВЛ.pdfДипломна робота магістра4.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.