Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41769
Title: Медіація – важливий інститут становлення правової системи України
Authors: Малий, Ростислав Олегович
Keywords: дипломна робота
медіація
медіатор
правова медіація
правила медіації
інститут медіації
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета написання роботи полягає у повному та всебічному висвітленні обраної теми, теоретичному аналізі понять, дослідженні зарубіжного досвіду застосування медіації, розкритті історичних аспектів розвитку процесу медіації, її реалізації в правовому руслі, а також окреслення сучасної тенденцій її розвитку в реаліях сьогодення. Об’єктом написання роботи є суспільні відносини в сфері правового регулювання інституту медіації в Україні. Предмет написання роботи становлення інституту медіації у правовій системі України та процес правового регулювання інституту примирення (медіації) в судочинстві України, як одного з найефективніших методів досудового врегулювання протиріч. Методологічною основою роботи є сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних методів наукового пізнання, які застосовувались на різних етапах, наприклад такі медоти як: логіко-семантичного аналізу; порівняльного аналізу; історичного аналізу; комплексного аналізу та узагальнення ; теоретичного моделювання. Наукова новизна дипломної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні постановки проблеми, що стосується: питання проблеми правового регулювання медіації в Україні та перспектив її розвитку в нашій державі. Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що висновки і пропозиції, сформульовані в дипломній роботі, можуть бути використані у науково-дослідницькій діяльності для подальшої розробки теоретичних вирішень проблем юридичного регулювання процедури медіації в Україні.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Грабовська Ганна Миронівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41769
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Малий.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Грабовська Ганна Миронівна1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.