Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41748
Title: Правова природа договору аутсорсингу: проблеми та перспективи його використання
Authors: Василенко, Вікторія Олегівна
Keywords: дипломна робота
аутсорсинг
цивільно-правовий договір
договір аутсорсингу
іт-послуги
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою дипломної роботи є дослідження правової природи договору аутсорсингу як самостійного договору в системі цивільно-правових договорів, порядку його укладення, зміни та розірвання, а також виокремлення проблем та перспектив його використання на практиці в різних сферах. Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у процесі укладення, зміни та розірвання договору аутсорсингу. Предметом дослідження є договір аутсорсингу в системі цивільно-правових відносин. Методами дослідження є загальні та спеціально-юридичні наукові методи: методи аналізу та синтезу; дедукції; аналогії; конкретно-соціологічних досліджень; статистично-математичний метод, що дав можливість отримати кількісні показники правових явищ; порівняльно-правовий метод; формально-догматичний метод; узагальнення; логіко-юридичний. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що було визначено поняття та правову природу аутсорсингу та договору аутсорсингу, зокрема, на основі аналізу цивільного та господарського законодавства України, наукових опрацювань зарубіжних та вітчизняних вчених; запропоновано виокремлення видів договору аутсорсингу за різними критеріями розмежування; удосконалено поетапний механізм впровадження аутсорсингових послуг в діяльність компаній; розроблено механізм мінімізації ризиків впровадження аутсорсингу бізнес-процесів в різних сферах, зокрема в сфері IT-послуг. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та підготовці проектів нормативно-правових актів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., доцент Ямненко Тетяна Михайлівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41748
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Василенко.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., доцент Ямненко Тетяна Михайлівна1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.