Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41747
Title: Правове регулювання охорони праці в Україні
Authors: Доброштан, Ярослав Анатолійович
Keywords: дипломна робота
охорона праці
категорії трудового права
інститут охорони праці
гігієна праці
оптимізація
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження: трудові та інші пов’язані з ними відносини по забезпеченню належних і безпечних умов праці для найманих працівників. Предмет дослідження: правове регулювання охорони праці в Україні. Мета дипломної роботи: дослідити розвиток правового регулювання охорони праці, визначити сучасні проблеми у правовому регулюванні та виробити обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства у сфері охорони праці. Методи дослідження: загальнонауковий (діалектичний) метод пізнання і такі спеціальні методи, як історичний, логічний, системно-структурний, порівняльний, формально-юридичний та інші. Також були використані загальні основи формальної логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння тощо). В результаті проведеного дослідження здійснено комплексний аналіз правового регулювання охорони праці в Україні в сучасних соціально-економічних умовах, виявлено проблеми та запропоновано основні напрями його удосконалення шляхом запровадження позитивного зарубіжного досвіду. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані як для подальших теоретичних досліджень, так і в процесі удосконалення трудового законодавства України, присвяченого питанням охорони праці. Викладені в дипломній роботі висновки і теоретичні конструкції можуть бути використані в правозастосовній діяльності, а також під час вивчення інституту охорони праці в рамках курсу трудового права.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Вишновецька Світлана Василівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41747
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Доброштан.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Вишновецька Світлана Василівна718.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.