Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41746
Title: Цивільно-правове регулювання народної та нетрадиційної медицини
Authors: Желяк, Аліна Андріївна
Keywords: дипломна робота
народна медицина
нетрадиційна медицина
цивільно-правова відповідальність
медична допомога
цілитель
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою дипломної роботи є дослідження особливостей цивільно-правового регулювання народної та нетрадиційної медицини Об’єктом дослідження дипломної роботи є правовідносини, які регулюють право особи на заняття народною та нетрадиційною медициною. Предметом дослідження є механізм цивільно-правового регулювання народної та нетрадиційної медицини. Методологічну основу дослідження становить сукупність загально філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів, які було використано в процесі дослідження, зокрема діалектичний метод, метод аналізу, системно-функціональний метод, формально-логічний метод, герменевтичний метод. Наукова новизна дипломної роботи полягає в поглибленні існуючих та обґрунтуванні нових теоретичних положень і концептуальних підходів, які в сукупності розв’язують важливе наукове завдання щодо вдосконалення правового регулювання народної та нетрадиційної медицини в Україні. Практична цінність дипломної роботи полягає у вивченні основних проблем правового регулювання народної та нетрадиційної медицини в Україні та пошуку шляхів їх вирішення. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та підготовці проектів нормативно-правових актів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., доцент Ямненко Тетяна Михайлівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41746
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Желяк.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., доцент Ямненко Тетяна Михайлівна1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.