Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41745
Title: Пенсійна система в Україні: преваги та недоліки
Authors: Заїка, Владислав Павлович
Keywords: дипломна робота
пенсія
пенсійна система
пенсійне забезпечення
пенсійна реформа
правова система
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою дипломної роботи є дослідити правову природу пенсійної системи в сучасному світлі законодавства України та переваги і недоліки пенсійного реформування. Об’єктом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні відносини, що виникають у процесі функціонування та реформування державного пенсійного забезпечення в Україні. Предметом дослідження є пенсійна система в Україні, її переваги та недоліки. Методологічну основу дослідження становлять такі методи як: порівняльно-правовий, історико-правовий, системно-структурний методи, а також метод аналізу чинного законодавства тощо. Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що в дипломній роботі комплексно, з урахуванням новітніх досягнень науки, висвітлені основні проблеми та загрози державного пенсійного страхування, також модель реформування пенсійного забезпечення в Україні, яка обґрунтовує можливі варіанти створення ефективної накопичувальної пенсійної системи, та запропоновано основні заходи щодо подальшого реформування пенсійного забезпечення України. Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що висновки і пропозиції, сформульовані в дипломній роботі, можуть бути використані у науково-дослідницькій діяльності для подальшої розробки теоретичних вирішень проблем юридичного регулювання пенсійної системи.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Грабовська Ганна Миронівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41745
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Заїки.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Грабовська Ганна Миронівна1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.