Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41744
Title: Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації працівника
Authors: Калініченко, Євген Олегович
Keywords: дипломна робота
трудові відносини
ділова репутація
моральна шкода
міжнародно-правові основи
гідність
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження: сукупність правовідносин, які виникають у процесі захисту честі, гідності та ділової репутації працівника. Предмет дослідження: особливості захисту честі, гідності та ділової репутації працівника. Мета дипломної роботи: дослідження сучасного стану правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації працівника. Методи дослідження: метод функціонально-структурного аналізу, методи порівняльного і статистичного аналізу фактів та явищ, їх синтезу, метод узагальнення, прогностичний метод, метод обробки даних, формально-юридичний метод. В результаті проведеного дослідження шляхом аналізу доктринальних джерел, судової практики та чинного законодавства визначено особливості захисту честі, гідності та ділової репутації працівника та зроблено ґрунтовні висновки та пропозиції. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані для подaльшої розробки проблем прaвового регулювaння захисту честі, гідності та ділової репутації працівника, для удосконaлення нaціонaльного зaконодaвствa, яке реглaментує досліджувaні суспільні відносини, як мaтеріaл у роботі з підвищення рівня прaвосвідомості тa прaвової культури населення.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Вишновецька Світлана Василівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41744
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Калініченко.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Вишновецька Світлана Василівна934.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.