Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41742
Title: Концепція гідної праці: основні положення та практичні аспекти реалізації
Authors: Максимчук, Олександр Русланович
Keywords: дипломна робота
гідна праця
політика держави
правова доктрина
соціально-трудові відносини
трудові стандарти
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження: суспільні відносини, що складаються у процесі реалізації концепції гідної праці у трудовому праві України. Предмет дослідження: основні положення та практичні аспекти реалізації концепції гідної праці. Мета дипломної роботи: дослідити характерні риси концепції гідної праці, розкрити зміст цього поняття, віднайти теоретичні та практичні проблеми в розумінні та застосуванні цього поняття, показати перспективи його розвитку та запропонувати шляхи підвищення престижності праці в Україні. Методи дослідження: емпіричного дослідження, індукції, дедукції, узагальнення та порівняння; систематизації, системно-структурний та системно-функціональний методи. В результаті проведеного дослідження системно проаналізовані основні положення концепції гідної праці та комплексно розкрито практичні аспекти її реалізації. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані для подальших теоретичних досліджень концепції гідної праці як чинника розвитку людського потенціалу, в процесі розробки законопроектів, під час підготовки методичних матеріалів та наукових робіт.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Вишновецька Світлана Василівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41742
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Максимчук.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Вишновецька Світлана Василівна950.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.