Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41741
Title: Захист особистих немайнових прав та законних інтересів батьків як учасників сімейних правовідносин
Authors: Братіца, Ольга Максимівна
Keywords: дипломна робота
сімейні правовідносини
особисті немайнові права
законні інтереси
юрисдикційна форма
неюрисдикційна форма
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою дипломної роботи є комплексний аналіз, поглиблення знань про сутність, характерні ознаки, поняття, види та способи захисту особистих немайнових прав та законних інтересів у сімейному праві України. Об’єктом дослідження дипломної роботи є особисті немайнові права та законні інтереси батьків як учасників сімейні правовідносини, підстави їх виникнення та способи їх захисту у разі порушення. Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, нормативно-правові акти України та іноземних держав, практика їх застосування щодо здійснення та захисту особистих немайнових прав батьків і дітей. Методологічну основу дослідження становлять такі методи як: загальнонаукові (діалектичний, формально-логічний, логіко-семантичний, системно-структурний, аналіз, синтез тощо) та спеціальні методи дослідження (порівняльно-правовий, історично-правовий та ін.). Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що в дипломній роботі комплексно розглянуто сутність сімейних правовідносин та способи захисту особистих немайнових прав та законних інтересів батьків, обґрунтовано необхідність запровадження інституту посередництва в правову систему України. Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що висновки і пропозиції, сформульовані в дипломній роботі, можуть бути використані у науково-дослідницькій діяльності для подальшої розробки теоретичних та практичних вирішень проблем юридичного регулювання сімейних відносин загалом, та вдосконалення інституту сім’ї.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Тімуш Ірина Сергіївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41741
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Братіца.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.ю.н., професор Тімуш Ірина Сергіївна945.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.