Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41739
Title: Провадження в справах про порушення антимонопольного законодавства як різновид адміністративно-юрисдикційного провадження
Authors: Аксютенко, Олександр Олегович
Keywords: дипломна робота
антимонопольне законодавство
провадження
адміністративно - процесуальний статус
адміністративна юрисдикція
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт – є правовідносини, пов’язані із здійснення провадження в справах про порушення антимонопольного законодавства. Предмет – провадження в справах про порушення антимонопольного законодавства як різновид адміністративно – юрисдикційного провадження. Метою є аналіз наукових підходів і доктринальних джерел, законодавчої бази антимонопольного законодавства визначення видів проваджень, що здійснюються при порушенні антимонопольного законодавства,визначення і аналіз сутності дефініцій «адміністративний процес», «адміністративна юрисдикція», «юридичний процес», «юридична процедура», «адміністративно – юрисдикційне провадження», «антимонопольне законодавство», «антимонопольно - конкурентне законодавство»; характеристика адміністративно - процесуального статусу суб`єктів провадження про порушення антимонопольного законодавства; визначення змісту та завдань провадження в справах про порушення антимонопольного законодавства; визначення видів проваджень у справах про порушення антимонопольного законодавства; характеристика видів стягнень, що застосовуються до юридичних осіб у справах про порушення антимонопольного законодавства. Ввaжaємо, що провадження про порушення антимонопольного законодавства є різновидом адміністративно - юрисдикційного провадження і розглядається як частина цілого, а адміністративно – юрисдикційне провадження є частиною адміністративного процесу. Воно представлене комплексним порядком послідовних дій щодо адміністративно - процесуальних правовідносин, на підставі фактів та обґрунтованих обставин індивідуальної адміністративної справи, результати яких оформлюються у відповідних процесуальних документах. Провадження, що здійснює Антимонопольний комітет є складовою адміністративного процесу, якому притаманні такі характерні ознаки: 1) цілеспрямована діяльність суб'єктів державної виконавчої влади АМК і регіональних структур; 2) діяльність спрямована на вирішення у відповідності із законом конкретних справ; 3) результатом такої адміністративної діяльності є акти (розпорядження, рішення, рекомендації); 4) обов'язкова участь у вирішенні таких справ службових осіб, що наділені в рамках правових норм відповідною компетенцією; 5) діяльність АМК регулюється адміністративно-процесуальними нормами; 5) з огляду на процедуру адміністративні процеси є простими у порівнянні з юридичним процесом в суді. Вищезазначені положення обумовлюють своєчасність та доцільність даного дослідження у теоретичному і практичному плані. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Устинова Ірина Петрівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41739
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЮФ_2020_Аксютенко.pdfРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент Устинова Ірина Петрівна1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.