Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41734
Title: Організація перевезення вантажів медичної допомоги
Other Titles: Организация перевозки грузов медицинской помощи
Organization of medical aid cargo transportation
Authors: Мухіна, Аліна Сергіївна
Keywords: авіаперевезення
медична допомога
транспортні послуги
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі виконано дослідження ефективності господарської діяльності ТОВ «Кий Авіа Карго» Дослідженно ефективність використання ПС при перевезенні вантажів медичної допомоги. Проведенно аналіз діяльності ТОВ «Кий Авіа Карго» та розроблено проектні пропозиції щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок перевезення вантажів медичної допомоги. У теоретичній частині описано діяльність України в Організації Об’єднаних Націй та діяльність компаній на ринку продажів транспортних послуг, проаналізовано надзвичайні події у світі за 2018-2019 роки. Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ТОВ «Кий Авіа КАРГО» за 2014 – 2018 роки. У проектній частині проведені розрахунки вартості льотної години повітряного судна АН-12БК, проведено оцінку ефективності перевезень вантажів медичного забезпечення. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та у практичній діяльності авіаційних підприємств та організацій.
В дипломной работе выполнено исследование эффективности хозяйственной деятельности ООО «Кий Авиа Карго» Исследовано эффективность использования ВС при перевозке грузов медицинской помощи. Анализ деятельности ООО «Кий Авиа Карго» и разработаны проектные предложения по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет перевозки грузов медицинской помощи. В теоретической части описана деятельность Украины в Организации Объединенных Наций и деятельность компаний на рынке продаж транспортных услуг, проанализированы чрезвычайные события в мире по 2018-2019 годы.
In the thesis the research of efficiency of economic activity of Open Company "Cue Avia Cargo" is executed The effectiveness of the use of aircraft in the transportation of medical supplies has been studied. An analysis of the activities of LLC "Kyi Avia Cargo" and developed project proposals to improve the efficiency of economic activity of the enterprise through the transportation of medical supplies. The theoretical part describes the activities of Ukraine in the United Nations and the activities of companies in the market of sales of transport services, analyzes the extraordinary events in the world in 2018-2019.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Соловйова Олена Олександрівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41734
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Тр.тех_ Мухіна А.С..pdfДипломна робота1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.