Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41724
Title: Ефективність застосування авіації при здійсненні міжнародних авіаперевезень вантажів
Other Titles: Эффективность применения авиации при осуществлении международных авиаперевозок грузов
The effectiveness of aviation in the implementation of international air cargo
Authors: Дерипаска, Катерина Дмитрівна
Keywords: міжнародні перевезення
вантажні перевезення
транспортна авіація
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Oб’єкт дoслiдження – діяльність компанії ТОВ «Кий авіа карго». Мета диплoмної роботи – проаналізувати та дослідити ефективність здійснення вантажних міжнародних перевезень компанією ТОВ «Кий авіа карго». Метoди дoслiдження: методи статистичного та системного аналізу, еспертної оцінки, проектного аналізу. В теоретичній частинi диплoмнoї рoбoти викладено теоретичні основи використання авіації при здійсненні вантажних міжнародних перевезень, проаналізовано нормативно правову базу, а також повітряні судна, що виконують цей вид робіт. В аналiтичнiй частинi диплoмнoї рoбoти дана загальна характеристика ТОВ «КИЙ АВІА КАРГО».та його виробницих показників, прoведенo аналiз вирoбничo-фiнансoвoї дiяльнoстi компанії, проаналізована ринок конкурентів ТОВ «КИЙ АВІА КАРГО» з надання послуг вантажних перевезень. В проектній частинi дoслiдженo ефективність здійснення міжнародного перевезення вантажу чартерним рейсом Франкфурт-Київ-Франкфурт транспортним агентом ТОВ «Кий авіа карго» та авіакомпанією МАУ. Матерiали диплoмнoї рoбoти рекoмендуються для застoсування у навчальнoму прoцесi та в практичнiй дiяльнoстi транспортно-експедитаційних компаній.
Oбьект исследования - деятельность компании ООО «Кий авиа карго». Цель дипломной работы - проанализировать и исследовать эффективность осуществления грузовых международных перевозок компанией ООО «Кий авиа карго». Метoды исследования: методы статистического и системного анализа, экспертной оценки, проектного анализа. В теоретической части дипломной работы изложены теоретические основы использования авиации при осуществлении грузовых международных перевозок, проанализированы нормативно правовую базу, а также воздушные суда, выполняющие этот вид работ. В аналитические части дипломной работы дана общая характеристика ООО «КИЙ АВИА КАРГО» и его производственных показателей, прoведенo анализ производственно-финансовой деятельности компании, проанализирована рынок конкурентов ООО «КИЙ АВИА КАРГО» по оказанию услуг грузовых перевозок. В проектной части исследована эффективность осуществления международных перевозок груза чартерным рейсом Франкфурт-Киев-Франкфурт транспортным агентом ООО «Кий авиа карго» и авиакомпанией МАУ. Материалы дипломной работы рекомендуются для применения в учебном процессе и в практической деятельности транспортно-експедитационных компаний.
The research subject is the activity of the company Kiy Avia Cargo LLC. The purpose of the thesis is to analyze and investigate the effectiveness of the implementation of international freight transportation by LLC “Kiy Avia Cargo”. Research methods: methods of statistical and system analysis, expert assessment, project analysis. In the theoretical part of the thesis, the theoretical foundations of the use of aviation in the implementation of international cargo transportation are described, the regulatory framework, as well as aircraft performing this type of work are analyzed. The analytical parts of the thesis give a general description of KIY AVIA CARGO LLC and its production indicators, analyze the company's production and financial activities, analyze the market of competitors of KIY AVIA CARGO LLC for the provision of freight transportation services. In the design part, the effectiveness of international cargo transportation by the charter flight Frankfurt-Kiev-Frankfurt by the transport agent LLC Kiy Avia Cargo and UIA was investigated. Materials of the thesis are recommended for use in the educational process and in the practical activities of freight forwarding companies.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: професор, д. е. н. Разумова Катерина Миколаївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41724
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дерипаска К.Д диплом.pdfДипломна робота1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.