Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41464
Title: Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури
Other Titles: Methodology for assessment cybersecurity risk of information systems of critical infrastructure objects
Authors: Гончар, Сергій Феодосійович
Honchar, Serhii
Keywords: захист інформації
кібербезпека
оцінювання ризиків
комплексний ризик
об’єктивний ризик
суб’єктивний ризик
інформаційна система
управління ризиком
Issue Date: 1-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гончар С.Ф. Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури: дис. на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 326 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-практичної проблеми, пов’язаної з підвищенням рівня захисту інформаційних систем критичної інфраструктури за рахунок розробки методології забезпечення кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури, орієнтованої на створення відповідних методів та засобів розрахунку суми ризиків. У роботі проаналізовано сучасні методи, методики, методології оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури, а також програмні продукти управлінням такими ризиками. Обґрунтовано поняття комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури, здійснено його змістовну інтерпретацію та розглянуто основні властивості. Розроблено методи обчислення суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням значення наслідків повного знищення інформаційного активу. Розроблено метод обчислення суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел. Розроблено методологію оцінювання ризику кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Розроблено структурні рішення обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Проведено експериментальні дослідження з метою підтвердження теоретичних положень та практичних розробок дисертаційного дослідження.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41464
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_Honchar (1).pdfДисертація9.38 MBAdobe PDFView/Open
аref_honchar.pdfАвтореферат1.76 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Лахно_В.А..pdfВідгук офіційного опонента3.35 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Грищук_Р.В..pdfВідгук офіційного опонента3.51 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Ковальчук_Л.В..pdfВідгук офіційного опонента2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.