Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41321
Title: Методи опрацювання багаторозрядних чисел в асиметричних криптосистемах на основі модулярної арифметики
Other Titles: Methods of multi-digit numbers processing in asymmetric cryptosystems based on modular arithmetic
Authors: Касянчук, Михайло Миколайович
Kasianchuk, Mykhailo
Keywords: асиметричні криптосистеми
модулярна арифметика
система залишкових класів
багаторозрядні числа
досконала та модифікована досконала форми
векторно-модульний метод
китайська теорема про залишки
мультиплікативний обернений елемент
Issue Date: 27-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Касянчук М.М. Методи опрацювання багаторозрядних чисел в асиметричних криптосистемах на основі модулярної арифметики: дис. на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 380 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науковопрактичної проблеми підвищення ефективності опрацювання багаторозрядних чисел на основі використання векторно-модульних методів модулярного множення та експоненціювання, ДФ та МДФ СЗК. Розроблено методи пошуку оберненого елемента за модулем та виконання КТЗ на основі додавання модуля та додавання залишку. Розроблено метод пошуку мультистепеневої функції за модулем. Розроблено методи пошуку набору модулів СЗК, який забезпечує уникнення громіздкої операції знаходження мультиплікативного оберненого елемента за модулем. Обґрунтовано доцільність використання МДФ СЗК в асиметричних криптосистемах. Удосконалено метод Ферма для факторизації багаторозрядних чисел. Розроблено трьохмодульну криптосистему Рабіна, яка дозволила розширити блок шифрування. Розроблено методологію опрацювання багаторозрядних чисел, застосування якої дає можливість використовувати розроблені методи в єдиній стратегії опрацювання багаторозрядних чисел в асиметричних криптосистем.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41321
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Касянчук.pdfДисертація15.6 MBAdobe PDFView/Open
Автореферат_Касянчук_6.pdfАвтореферат1.36 MBAdobe PDFView/Open
ВІДГУК_Олійников.pdfВідгук офіційного опонента329.18 kBAdobe PDFView/Open
Відгук Касянчук.pdfВідгук офіційного опонента527.24 kBAdobe PDFView/Open
Vidguk_Biletskiy.pdfВідгук офіційного опонента4.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.