Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41223
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "History of economics and economic thought"
Учебно-методический комплекс дисциплины "История экономики и экономической мысли"
Authors: Бабич, Роман Борисович
Keywords: історія економіки
економічна думка
економічне мислення
етапи економічного розвитку
господарювання
history of economy
economic thought
economic thinking
stages of economic development
economic management
история экономики
экономическая мысль
экономическое мышление
этапы экономического развития
хозяйствование
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна вивчає розвиток і становлення господарства та економічні погляди, які з’явилися ще в глибокій давнині і пройшли складний шлях від поверхового трактування господарської діяльності до формування сучасних економічних теорій, вчень. Саме ці теорії, процес їх розвитку та господарська діяльність країн світу є предметом дослідження дисципліни. This academic discipline studies the development and formation of the economy, economic concepts that appeared in ancient times and have gone a difficult way from a superficial interpretation of economic activity to the formation of modern economic theories and teachings. It is these theories, the process of their development and the economic activity of the countries of the world that are the subject of discipline research. Данная учебная дисциплина изучает развитие и становление хозяйства, экономические концепции, которые появились еще в глубокой древности и прошли сложный путь от поверхностной трактовки хозяйственной деятельности к формированию современных экономических теорий, учений. Именно эти теории, процесс их развития и хозяйственная деятельность стран мира является предметом исследования дисциплины.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41223
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчально-методичний комплекс з Історії економіки та економічної думки.pdfНавчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"762.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.