Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41213
Title: Трубопровідний транспорт газу
Authors: Сусак, Олександр Михайлович
Касперович, Владислав Казимірович
Андріїшин, Михайло Петрович
Keywords: магістральний газопровід
компресорна станція
природний газ
газотурбінна установка
Issue Date: 2013
Publisher: Івано- Франківськ: ІФНТУНГ
Abstract: У підручнику подано основи теорії, розрахунків, проектування і експлуатації магістральних газопроводів. Приведено загальні відомості про транспорт газу, методи розрахунків фізичних властивостей природних газів. Описана технологія підготовки газу до транспорту, алгоритм розрахунків основних процесів і апаратів. Розглянуто загальний випадок теплогідравлічного розрахунку газопро- водів, особливості розрахунку складних газопроводів. Газодинамічні ха- рактеристики нагнітачів розглядаються в графічних і аналітичних варіантах. Підручник розраховано на студентів напрямку підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа», спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосхо- вища” освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.05030402 – спеціаліст , 8.05030402 – магістр.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41213
Appears in Collections:Монографії, підручники та навчальні посібники кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
підручник ТТГ.pdf6.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.