Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41211
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Соціологія", 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Хомерікі, Олена Андріївна
Keywords: cоціологія
навчально-методичний комплекс
соціологія для економістів
робоча навчальна програма з соціології
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця ОКР бакалавр в галузі 07 «Управління та адміністрування». Метою викладання дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про сутність соціологічного підходу як систематичного вивчення людського суспільства та пояснення соціальної поведінки особистостей і соціальних спільностей у реальному світі. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - витоки соціології та структуру соціологічної теорії; - методологію та методи емпіричного соціологічного дослідження; - основи соціального життя, тобто культуру, структуру і динаміку соціальної організації, соціалізацію, соціальну взаємодію та процеси виникнення груп і організацій, девіантність та конформізм як типи соціальної поведінки особистості; - соціальну стратифікацію та різноманітні аспекти соціальної нерівності у сучасному світі; - базові соціальні інститути суспільства: економіку та працю, сім’ю, релігію, владу та управління, освіту; - типові форми колективної поведінки, соціальні рухи та механізми соціальних змін; - природу та динаміку соціальних явищ і процесів в сучасному українському суспільстві. В результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» студент повинен набути таких компетентностей: - здатність пояснити сутність соціологічного підходу до аналізу соціальних явищ та процесів; - користуватися соціологічними парадигмами для дослідження соціальних проблем сучасного суспільства; - розробляти програму та проводити соціологічні дослідження соціальних проблем професійної діяльності; - здійснювати обробку та аналіз емпіричних соціологічних даних; - оцінювати функції соціальних інститутів в сучасному суспільстві; - користуватися навичками соціального управління і соціального контролю у діяльності організації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41211
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Опорний конспект лекцій з дисципліни Соціологія.docxОпорний конспект лекцій з Соціології для студентів ОПП "Підприємницька діяльність в авіації"1.52 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Модульні контрольні роботи з дисципліни Соціологія.docМодульні контрольні роботи з Соціології для студентів ОПП "Підприємницька діяльність в авіації"70.5 kBMicrosoft WordView/Open
Завдання для самоконтролю з дисципліни Соціологія.docxЗавдання для самоконтролю з Соціології для студентів ОПП "Підприємницька діяльність в авіації"53.88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Контрольні питання з дисципліни Соціологія.docxКонтрольні запитання з Соціології для студентів ОПП "Підприємницька діяльність в авіації"18.93 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Словник з курсу Соціологія.docxСловник з курсу з Соціології для студентів ОПП "Підприємницька діяльність в авіації"59.92 kBMicrosoft Word XMLView/Open
РНП Соціологія 2019 року.pdfРобоча навчальна програма (план 2019 року)849.55 kBAdobe PDFView/Open
РП Соціологія 2018 року.pdfРобоча програма ( план 2018 року)2.09 MBAdobe PDFView/Open
НП Соціологія 2018 року (актуалізація).pdfНавчальна програма (план 2018 року)260.72 kBAdobe PDFView/Open
НП Соціологія ФЕБА 2016 року.pdfНавчальна програма (план 2016 року)994.36 kBAdobe PDFView/Open
РНП Соціологія ФЕБА 2016 року.pdfРобоча навчальна програма (план 2016 року)1.04 MBAdobe PDFView/Open
СОЦІОЛОГІЯ ПРАКТИКУМ ФЕБА.pdfПрактикум з соціології для студентів 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools