Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41208
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологія журналістики"
Authors: Ліченко, Анна Дмитрівна
Keywords: соціологія
Issue Date: 9-Sep-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма дисципліни "Соціологія журналістики" розроблена на основі "Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої програм дисциплін", введених в дію розпорядженням від 16.06. 2015 р. № 37/роз. Навчальна дисципліна "Соціологія журналістики" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують знання фахівця у галузі соціальних комунікацій. Вивчення цієї дисципліни передбачає подальше використання набутих знань і навичок у практичній діяльності.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля "Основи медіаметрії", який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз її виконання. Навчальна дисципліна "Соціологія журналістики" базується на знаннях таких дисциплін як: "Соціологія", "Основи теорії журналістики", "Теорія і методика журналістської творчості", "Медіапсихологія" та є базою для вивчення таких дисциплін як "Паблік рилейшнз", "Міжнародна журналістика" та інших.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41208
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Соціологія журналістики.pdf6.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.