Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41165
Title: Корпоративні інформаційні системи.
Authors: Холявкіна, Тетяна Володимирівна
Василенко, В.А.
Keywords: інформаційні системи
основні методи динамічної маршрутизації
створення корпоративних інформаційних систем
принципи розрахунку базових характеристик
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Т. В. Холявкіна, В. А. Василенко Корпоративні інформаційні системи., Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – К.: Національний авіаційний університет, 2014. – 28 стр.
Abstract: Викладено сутність створення корпоративних інформаційних систем, основні методи динамічної маршрутизації і відповідні маршрутизатори для інтеграції автономних систем у рамках корпоративної інформаційної системи. Розглянуто принципи розрахунку базових характеристик функціонування корпоративних інформаційних систем. Для студентів напряму підготовки 6.050101 «Ком’ютерні науки».
Description: Викладення матеріалів дисципліни побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Програмою дисципліни перед¬бачено виконання чотирьох лабораторних робіт у модулі. Метою проведення лабораторних робіт є поглиблення та закріплення знань із розділу дисципліни «Проектування корпоративних систем». У процесі виконання лабораторних робіт студенти ознайомлюються з методами створення корпоративних інформаційних систем та мето¬дами динамічної маршрутизації автономних систем у рамках корпора¬тивної інформаційної системи. Проводять аналіз розрахунку базових характеристик функціонування корпоративних інформаційних сис¬тем. На виконання та захист кожної роботи відводиться чотири академічні години, крім четвертої роботи першого модуля, на яку заплановано п’ять академічних годин. За цей час студент повинен одержати у викладача варіант завдання і виконати його; зробити висновки щодо лабораторної роботи; підготувати протокол звіту про лабораторну роботу; відповісти на контрольні запитання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41165
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Копія_Лабораторний практикум_стр.28.pdfЛабораторний практикум1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.