Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41095
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» спеціальність 071
Authors: Костюнік, Олена Валеріївна
Keywords: облік
подвійний запис
фінансова звітність
оборотно-сальдова відомість
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є вивчення і засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку. При цьому вивчення організаційних аспектів бухгалтерського обліку передбачає інтегрований підхід в процесі розгляду окремих питань обліку як єдиного інформаційного процесу використання отриманої інформації з метою ефективного її використання при вивченні галузевих курсів бухгалтерського обліку та інших споріднених навчальних дисциплін. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: встановлення загальних методичних основ побудови бухгалтерського обліку як функції управління суспільним виробництвом; формування системи взаємозв’язаних бухгалтерських показників і постійне їх покращення та розвиток; опанування сучасних технічних прийомів і організаційних форм та їх систематичне удосконалення; розкриття загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; вивчення історії бухгалтерського обліку і шляхів його розвитку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41095
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_РП_Бухгалтерський облік (загальна теорія) - 2.1.10.pdfРобоча програма203.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.