Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41092
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік і аудит" спеціальність 073 ОПП "Логістика"
Authors: Костюнік, Олена Валеріївна
Keywords: облік
подвійний запис
фінансова звітність
оборотно-сальдова відомість
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та практичних аспектів обліку і аудиту, методології обліку окремих аспектів господарської діяльності, розгляду і засвоєння питань обліку, контролю і аудиту як єдиного інформаційного процесу. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством; засвоєння принципів бухгалтерського обліку і аудиту; засвоєння методики бухгалтерського обліку і аудиту; оволодіння основ документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів; прийняття рішень та підвищення ефективності менеджменту за даними бухгалтерського обліку і аудиту; виявлення фінансових результатів виробничо-господарської діяльності; надання достовірної звітності до органів управління, статистики; організація аудиторських перевірок, порядок фактичного та документального контролю.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41092
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_НП_Облік і аудит-2.1.22_логістика.pdfНавчальна програма165.29 kBAdobe PDFView/Open
02_РНП_Облік і аудит_2-2.1.22_логістика.pdfРобоча навчальна програма213.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.