Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41035
Title: Можливості застосування фрактальних моделей для ідентифікації мікрокліматичних параметрів музейних приміщень
Authors: Іванов, Євген Олександрович
Човнюк, Юрій Валерійович
Довгалюк, Борис Петрович
Keywords: фрактал
ідентифікація
мікроклімат
музейне приміщення
карусель Лоренца
область самоподібності
Issue Date: 2019
Publisher: Вентиляція, освітлення, теплогазопостачання. - 2019. - №29. - С. 6-11.
Abstract: Для ідентифікації кліматичних параметрів музейних приміщень використовуються моделі різного типу залежно від поставлених цілей дослідження. Труднощі у виборі моделі зумовлена складністю поведінки систем формування мікроклімату у різні моменти часу, при зміні інтенсивності процесів тепломасообміну в музейних приміщеннях. На прикладі повітряної каруселі Е. Лоренца показано застосування фрактального моделювання для опису поведінки вказаних вище систем як чисельно незвідних систем. Наведено алгоритм визначення області самоподібності для досліджуваного об’єкта, що, на думку авторів, дозволяє знизити ймовірність порушення штатного режиму його роботи. Розглянуті можливості застосування фрактальних моделей для ідентифікації параметрів систем забезпечення мікроклімату музейних приміщень. Запропоновані шляхи ідентифікації складних систем із застосування фрактального формалізму, котрі можуть бути в подальшому використані для вдосконалення існуючих систем створення штучного мікроклімату в музейних приміщеннях на основі функціювання мікроконтролерів з нечіткою логікою.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41035
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanov.pdfСтаття10.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.