Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40834
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» спеціальність 071
Authors: Костюнік, Олена Валеріївна
Ковтуненко, Вікторія Миколаївна
Keywords: облік
дебет
кредет
оборотно-сальдова відомість
баланс
фінансова звітність
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є вивчення і засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку. При цьому вивчення організаційних аспектів бухгалтерського обліку передбачає інтегрований підхід в процесі розгляду окремих питань обліку як єдиного інформаційного процесу використання отриманої інформації з метою ефективного її використання при вивченні галузевих курсів бухгалтерського обліку та інших споріднених навчальних дисциплін. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - встановлення загальних методичних основ побудови бухгалтерського обліку як функції управління суспільним виробництвом; - формування системи взаємозв’язаних бухгалтерських показників і постійне їх покращення та розвиток; - опанування сучасних технічних прийомів і організаційних форм та їх систематичне удосконалення; - розкриття загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності, повноти, автономності, сталості, безперервності, нарахування та відповідності, превалювання сутності над формою, історичної собівартості, оцінки, періодичності; вивчення історії бухгалтерського обліку і шляхів його розвитку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40834
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_НП_Бухгалтерський облік -2.1.14.pdfНавчальна програма197.7 kBAdobe PDFView/Open
02_РНП_Бухгалтерський облік-2.1.14.pdfРобоча навчальна програма230.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.