Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40816
Title: Міжнародно-правове регулювання освіти для сталого розвитку.
Other Titles: Международно-правовое регулирование образования для устойчивого развития.
International legal regulation of education for sustainable development.
Authors: Невара, Лілія Михайлівна
Keywords: освіта
сталий розвиток
збалансований розвиток
інтеграція
міжнародне співробітництво
вища освіта
образование
устойчивое развитие
сбалансированное развитие
международное сотрудничество
интеграция
высшее образование
education
sustainable development
balanced development
integration
integrational cooperation
higher education
Issue Date: 2016
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Citation: Невара Л.М. Міжнародно-правове регулювання освіти для сталого розвитку. // Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», 2016. № 23.– 219 с. – с. 212-215.
Series/Report no.: Юриспруденція;Випуск 23
Abstract: У статті аналізуються матеріали міжнародних конференцій з питань освіти для сталого розвитку. На самітах обговорювалося значення освіти для переходу на засади сталого розвитку. Були прийняті відповідні документи та поставлені завдання перед освітою, що є фундаментом сталого розвитку.
В статье анализируются материалы международных конференций по вопросам образования для устойчивого развития. На саммитах обсуждалась роль образования в переходе на принципы устойчивого развития и образования в интересах сбалансированного развития. Были приняты соответствующие документы и поставлены задачи перед образованием, которое является фундаментом устойчивого развития.
The article analyzes the materials of international conferences on educationfor sustainable development. On the summits discussed the role of education for transition to the principles of sustainable development and education for sustainable development. It has been adopted relevant documents and tasks to an entity which is the fundation of sustainable development.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40816
ISSN: 2307-1745
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Міжнародно-правове регулювання освіти для сталого.pdfОсновна стаття205.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.