Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40688
Title: Вплив параметрів співвісного гвинтовентилятора на акустичну емісію
Authors: Усенко, В.Ю.
Дорошенко, К.В.
Мітрахович, М.М.
Keywords: акустична емісія
рівень акустичного тиску
співвісний гвинтовентилятор
лопать
частота обертання
діаметр
чисельний експеримент
Issue Date: 2019
Citation: Усенко В.Ю. Вплив параметрів співвісного гвинтовентилятора на акустичну емісію / В.Ю. Усенко, К.В. Дорошенко, М.М. Мітрахович // Вісник двигунобудування. – 2019. - №2. – С.24-30. http://vd.zntu.edu.ua/article/view/180250
Abstract: Турбогвинтовентиляторні двигуни мають високу економічність при дозвукових швидкостях польоту, однак одна із актуальних проблем цих двигунів – високий рівень шуму співвісного гвинтовентилятора. Багатьма дослідниками було доведено, що па- раметри однорядних гвинтів мають суттєвий вплив на акустичну емісію. Показано, що змінюючи форму лопатей, діаметр, частоту обертання, кількість лопатей можна забезпечити зменшення акустичної емісії однорядних гвинтів. Однак для співвісних гвинтовентиляторів ці питання залишаються до кінця не дослідженими. Метою ро- боти є оцінка впливу кількості лопатей на акустичну емісію співвісного гвинтовен- тилятора. У роботі проведено дослідження зміни рівня акустичного тиску чотирьох модифікованих гвинтовентиляторів. Потужність гвинтовентиляторів є незмінною. Кількість лопатей першого ряду гвинтовентилятора збільшено від 8 до 10 ...12, другого – від 6 до 8...12. Частоту обертання зменшено на 7,17 ...12,5%, відношення діаметрів другого і першого рядів співвісного гвинтовентилятора зменшено до 0,987 ...0,942. Дослідження виконано за допомогою чисельного експерименту. Для замикання осеред- нених за Рейнольдсом рівнянь Нав'є-Стокса використовувалась модель турбулентності SST Gamma Theta Transitional. Розрахункова структурована гексаедральна сітка з адаптацією пограничного шару складалась з 20 млн. комірок. Газодинамічний розраху- нок течії показав, збільшення кількості лопатей першого ряду з 8 до 12 приводить до зменшення рівня нерівномірності потоку на вході в другий ряд гвинтовентилятора, що позитивно впливає на аеродинамічні джерела утворення шуму. Отримані результати свідчать, що розрахований модифікований варіант співвісного гвинтовентилятора, що має 12 лопатей першого ряду та 12 лопатей другого ряду, частоту обертання 743,76 об/хв., відношення діаметрів другого і першого рядів співвісного гвинтовенти- лятора 0,942 дозволяє покращити акустичні характеристики гвинтовентилятора в джерелі на 4 дБ відносно базового варіанту, що в свою чергу впливає на шум силової установки і літака. При цьому тягові характеристики гвинтовентилятора залишаються незмінними.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40688
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180250-399498-1-SM.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.