Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40628
Title: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: методичні рекомендації до виконання дипломної роботи випускників освітнього ступеня «Магістр» усіх форм навчання
Authors: Ушенко, Наталья Валентинівна
Командровська, Вєроніка Євгенівна
Овсак, Оксана Павлівна
Keywords: економіка
проекти
розроблення
обгрунтування
аналіз
Issue Date: 13-May-2019
Abstract: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи складено згідно з Положенням про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету, затвердженим наказом т.в.о. ректора від 14.12.2017 №594/од., Положенням про організацію освітнього процесу у Національному авіаційному університеті, затвердженим наказом в. о. ректора від 26.05.2016 №195/од., Положенням про атестацію випускників Національного авіаційного університету освітньо-кваліфікайних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра, затвердженим наказом ректора від 05.02.2015 №06/од. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти – здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійних програм «Підприємницька діяльність в авіації» та «Підприємництво та бізнес-технології»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40628
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_ДР_магiстри_076_2019 (1).pdfПідприємництво, торгівля та біржова діяльність: методичні рекомендації до виконання дипломної роботи випускників освітнього ступеня «Магістр» усіх форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійних програм «Підприємницька діяльність в авіації» та «Підприємництво та бізнес-технології»796.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.