Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40478
Title: Моніторинг забруднення повітря на базі розподілених мультисенсорних мереж
Authors: Бабак, Віталій Павлович
Запорожець, Артур Олександрович
Свердлова, Анастасія Дмитрівна
Keywords: інформаційно-вимірювальні системи
сенсорна мережа
екологічний моніторинг
забруднення повітря
Issue Date: 10-Oct-2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Запорожець А.О. Моніторинг забруднення повітря на базі розподілених мультисенсорних мереж / В.П. Бабак, А.О. Запорожець, А.Д. Свердлова // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мехатронні системи: інновації та інжиніринг” (10 жовтня 2019 р., м. Київ). - К: КНУТД. - С. 13-14.
Abstract: В загальному, моніторинг атмосферного повітря це спостереження за його станом та попередження про критичні ситуації, що є чи можуть бути шкідливими/небезпечними для здоров’я людей та інших живих організмів. В багатьох промислово розвинених країнах та крупних індустріальних районах діють автоматизовані системи контролю забруднення повітря (АСКЗП), що представляють собою мережу контрольно-вимірювальних станцій (КВС), обладнаних сенсорами, апаратурою та каналами зв’язку. Дані з КВС надходять до інформаційного центру, де здійснюється збір та обробка даних про рівень забруднення повітря в контрольованих районах
Description: 1. Artemchuk, V.O. and al. (2017). Theoretical and applied bases of economic, ecological and technological functioning of energy objects. Kyiv, Ukraine: TOV «Nash format». 2. Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії: Монографія / В.П. Бабак, В.С. Берегун та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / - К., Ін-т технічної теплофізики НАН України, 2016. – 352 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40478
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповідей_MSIE_2019-14-15.pdf621.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.