Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40415
Title: Прагматичний аспект функціонування інтернет-мемів під час російськл-українського конфлікту
Authors: Храбан, Татьяна Евгеньевна
Issue Date: 2018
Publisher: Актуальні питання гуманітарних наук
Citation: Тетяна ХРАБАН Прагматичний аспект функціонування інтернет-мемів під час російсько-українського конфліктуАктуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2018. – Вип. 20. Том 3. – 186 с.
Series/Report no.: філологія;
Abstract: У статті розглянуто й узагальнено різні підходи, які характерні для визначення поняття «мем». Доведено, що під час російсько-українського конфлікту актуальності набуває прагматичний підхід до розуміння поняття «мем». Проаналізовано особливості інтернет-мемів, які були породжені російсько-українським конфліктом, їх комунікативні інтенції (українські – формування єдності нації; російські – розмивання національної ідентичності українців, руйнування найважливіших для України критеріїв національної єдності, зміна світогляду й поведінки українців). Наводяться приклади, які доводять, що меметична війна між Росією й Україною – це боротьба двох систем цінностей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40415
ISBN: 81
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-4.pdf747.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.