Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUstynova, Iryna-
dc.contributor.authorHusar, Olga-
dc.contributor.authorLykhova, Sofiia-
dc.contributor.authorTolkachova, Iryna-
dc.date.accessioned2019-09-24T11:52:48Z-
dc.date.available2019-09-24T11:52:48Z-
dc.date.issued2019-09-
dc.identifier.citationSofiia Lykhova, Iryna Ustynova, Olga Husar and Iryna Tolkachova Topical issues of Criminal Liability of Medical or Pharmaceutical Workers under the Criminal Code of Ukraine (Article 140 of the Criminal Code of Ukraine) /International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR) pecial Issue-1, 2019, pp707-715uk_UA
dc.identifier.issn0976-2612-
dc.identifier.issn2278–599X-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40267-
dc.descriptionThe issues of inappropriate protection of the rights and legitimate interests of patients by the improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical worker are considered. At the same time, cases of causing serious consequences to the life and health of the patient as a result of a medical error or actions of medical or pharmaceutical workers committed in the absence of guilt are considered, although they lead to the death of the patient or other serious consequences.Particular attention is paid to iatrogenic mental illness, caused by improper professional activity of the medical workers and peculiarities of the psyche of the patients. Particular attention is paid to the study of the practice of the European Court of Human Rights regarding the legal guarantee of the right to life in Ukraine in the context of criminal proceedings. Ukraine is a party to virtually all international human rights treaties. It imposes on it the obligation to adhere to European norms in the field of human protection. The need for comparative study of laws and effectiveness of their application at the present stage of society's development is due to the process of globalization affecting today not only economic and political processes but also the process of lawmaking. This requires the lawyers of different countries to join in the development of the theoretical foundations of lawmaking to formulate in the aggregate knowledge about the effect of laws based on world legal traditions and experience of the separate states.uk_UA
dc.description.abstractРозглядаються питання неналежного забезпечення прав та законних інтересівпацієнтів шляхом неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.Зокрема, досліджені проблеми, які виникають у ході застосування норми про кримінальну відповідальність за вказані суспільно небезпечні діяння. В той же час розглядаються випадки заподіяння тяжких наслідків життю та здоров’ю пацієнта внаслідок медичної помилки або дій медичних або фармацевтичних працівників, які вчинені за наявності відсутності вини, хоча і призводять до смерті пацієнта або інших тяжких наслідків. Особлива увага приділяється ятрогенним психічним захворюванням, викликаним неправильною професійною діяльністю медичні працівники та особливості психіки хворих. Особлива увага приділяється вивченню практики Європейський суд з прав людини щодо правової гарантії права на життя в Україні в контексті Російської Федерації кримінальне провадження. Україна є учасницею практично всіх міжнародних договорів з прав людини. Це нав'язує їй своє зобов'язання дотримуватися європейських норм у галузі захисту людини. Необхідність порівняльного вивчення законів та ефективність їх застосування на сучасному етапі розвитку суспільства зумовлена ​​процесом глобалізації що впливає сьогодні не лише на економічні та політичні процеси, але і на процес законотворчості. Цього вимагають юристи різних країн приєднатися до розробки теоретичних основ законотворчості, формульованих у Росії узагальнені знання про дію законів на основі світових правових традицій та досвіду окремих держав.uk_UA
dc.description.abstractThe issues of inappropriate protection of the rights and legitimate interests of patients by the improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical worker are considered. At the same time, cases of causing serious consequences to the life and health of the patient as a result of a medical error or actions of medical or pharmaceutical workers committed in the absence of guilt are considered, although they lead to the death of the patient or other serious consequences.Particular attention is paid to iatrogenic mental illness, caused by improper professional activity of the medical workers and peculiarities of the psyche of the patients. Particular attention is paid to the study of the practice of the European Court of Human Rights regarding the legal guarantee of the right to life in Ukraine in the context of criminal proceedings. Ukraine is a party to virtually all international human rights treaties. It imposes on it the obligation to adhere to European norms in the field of human protection. The need for comparative study of laws and effectiveness of their application at the present stage of society's development is due to the process of globalization affecting today not only economic and political processes but also the process of lawmaking. This requires the lawyers of different countries to join in the development of the theoretical foundations of lawmaking to formulate in the aggregate knowledge about the effect of laws based on world legal traditions and experience of the separate states.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR)uk_UA
dc.relation.ispartofseriesInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Special Issue-1, 2019, pp707-715 http://www.bipublication.com;International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Special Issue-1, 2019, pp707-715-
dc.relation.ispartofseriesSpecial Issue-1, 2019, http://www.bipublication.com;pp707-715 http://www.bipublication.com-
dc.subjectaiduk_UA
dc.subjectвідповідальність медичних працівниківuk_UA
dc.subjectmedicineuk_UA
dc.subjectpharmaceutical workeruk_UA
dc.subjectpatientuk_UA
dc.subjectmedical erroruk_UA
dc.subjectdiseaseuk_UA
dc.titleTopical issues of Criminal Liability of Medical or Pharmaceutical Workers under the Criminal Code of Ukraine (Article 140 of the Criminal Code of Ukraine)uk_UA
dc.title.alternativeАктуальні питання кримінальної відповідальності медичних або фармацевтичних працівників за КК України (ст. 140 КК України)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc343.01-
dc.specialityфінансові аспекти у кримінальній відповідальностіuk_UA
dc.specialityВідповідальність медичних працівниківuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття для репозитарія.docxосновна стаття24.16 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.