Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40258
Title: Інновації в освіті: соціокультурний вимір
Authors: Шуст, Н.Б.
Філик, Н.В.
Keywords: соціокультурний вимір
стійкий розвиток
інновації
освіта
вища освіта
соціальна відповідальність
міжкультурне розуміння
громадянська участь
цілеспрямовані зміни
Issue Date: 2019
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Шуст Н.Б. Флик Н.В. в освіті: соціокультурний вимір. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. №1. С.144-149
Abstract: Мета роботи полягає в актуалізації та систематизації соціокультурної парадигми освіти як однієї з найбільш важливих чинників та умов формування особистості в соціумі. Важливим є те, щоб освіта була якісною та відповідала певному рівню розвитку суспільства, його базовим культурним цінностям. Також освіта повинна відігравати ключову роль у встановленні фактів, на основі яких проводяться громадські дебати та ухвалюються важливі урядові рішення. Методологією дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дає можливість досліджувати процес розвитку та особливість інновацій в освіті. Соціологічний метод, який був використаний у дослідженні, надає реальну соціокультурну парадигму проблеми. З допомогою системно-логічного методу, який було використано під час дослідження, здійснено аналіз аналітичних матеріалів та визначено понятійний апарат. Наукова новизна. Розгляд інновацій та інноваційних процесів в освіті як соціокультурний феномен, який базується на культурних традиціях з урахуванням досягнень суспільства в цілому та освіти й науки зокрема. В контексті цих трансформацій, які вже відбуваються в Україні і які ще будуть, існує необхідність в інтеграції освітньої галузі в міжнародне співтовариство, в міжнародні проекти та співпраця із міжнародними організаціями. Висновки. З метою формування суспільства стійкого розвитку необхідно розвивати політику, яка заохочує заклади вищої освіти мати свою соціальну відповідальність, підтримувати їх у цьому та сприяти більш згуртованому та інклюзивному суспільству через покращення міжкультурного розуміння, громадянської участі та етичної свідомості, а також забезпечувати справедливий доступ до вищої освіти. Крім того, вдосконалення системи управління освітянською галуззю переважно здійснюється через введення інновації, а саме з інновацій і складаються справжні зміни в соціумі. Інакше кажучи, інновації є «клітинками» керованого розвитку цілеспрямованих змін.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40258
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
166895-366750-1-SM.pdfСтаття1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.