Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40193
Title: Особливості розвитку та функціонування правової системи України
Authors: Пильгун, Наталія Василівна
Keywords: правова система
функціонування правової системи України
розвиток правової системи
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Пильгун Н.В. Особливості розвитку та функціонування правової системи України / Н.В. Пильгун // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2019. – № 1(50). – С. 46-53.
Abstract: Мета: стаття присвячена аналізу історичного розвитку правової системи України та функціонуванню сучасної правової системи держави. Доведено, що правова система України формувалася на історично складених правових звичаях та традиціях, правовій культурі, вітчизняній правовій думці та національному законодавстві. В цьому аспекті правову систему можна розглядати як об’єктивно сформовану сукупність правових явищ, притаманних конкретній країні. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. Основою методології у цьому дослідженні є системний підхід, за допомогою якого певний об’єкт розглядається як багатоаспектне явище, що складається з різноманітних елементів, співвідношення між якими утворюють відносно стійку структуру правової системи і забезпечують її цілісність. Результати: наведено обґрунтування щодо необхідності сформувати комплексне поняття правової системи України, яке б вміщувало всі особливості правотворення в державі. Разом з тим було визначено, що основою правової системи, її фундаментом виступає праворозуміння, яке водночас є одним з елементів правової системи. Обговорення: пошук шляхів удосконалення функціональних напрямків розвитку правової системи України; евроінтеграційного вектору розвитку сучасної правової системи України, що зумовлює зближення національного права України з європейським правом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40193
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пильгун Н.В.2019.pdf371.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.