Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40145
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація»
Authors: Семак, Інна Вікторівна
Keywords: метрологія
навчально-методичний комплекс
стандартизація
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни “Метрологія і стандартизація” для спеціальності: 272 "Авіаційний транспорт " розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Навчити студентів методів забезпечення точності та єдності вимірювань, властивих майбутній професійній діяльності, згідно вимог стандартів та інших нормативних документів. Загальна спрямованість дисципліни – вивчення основних положень метрології та дотримання їх при виконанні вимірювань і представленні результати вимірювань. Метою викладання дисципліни є знання отриманні при вивченні дисципліни, що дозволяють майбутнім фахівцям виконувати вимірювання та контролювати їх виконання згідно метрологічних вимог з наступним грамотним представленням їх в виробничій документації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40145
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.