Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГуріна, Ганна Сергіївна-
dc.contributor.authorGurina, Ganna-
dc.contributor.authorГурина, Анна Сергеевна-
dc.contributor.authorДанілова, Ельвіра Ігорівна-
dc.contributor.authorDanilova, Elvira-
dc.contributor.authorДанилова, Эльвира Игоревна-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Олексіївнаuk_UA
dc.contributor.authorNovak, Valentynaen
dc.contributor.authorНовак, Валентина Олексеевна-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.date.accessioned2019-09-09T12:29:58Z-
dc.date.available2019-09-09T12:29:58Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40135-
dc.descriptionСоціально-економічний розвиток та зростання країни, структурне перетворення її економіки, відродження експортного потенціалу та підвищення міжнародної конкурентоспроможності є неможливими без формування джерел інвестиційних ресурсів.uk_UA
dc.description.abstractВ еволюційній перебудові усіх сторін життя суспільства важливого значення набуває формування системи національних господарських комплексів, пов'язаних між собою відносинами виробничого, науково-технічного, торгового, фінансово-кредитного співробітництва та системою міжнародного поділу праці.uk_UA
dc.description.abstractIn the evolutionary restructuring of all aspects of society, the formation of a system of national economic complexes, interconnected by the relations of industrial, scientific, technical, trade, financial and credit cooperation and the system of international division of labor, is of great importance.uk_UA
dc.description.abstractВ эволюционной перестройке всех сторон жизни общества важное значение приобретает формирование системы национальных хозяйственных комплексов, связанных между собой отношениями производственного, научно-технического, торгового, финансово-кредитного сотрудничества и системой международного разделения труда.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.subjectмитні органиuk_UA
dc.subjectспільні митні зониuk_UA
dc.subjectмитний кордонuk_UA
dc.subjectмитні союзиuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Основи ЗЕД»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "Fundamentals of FEA"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Основы ВЭД»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР -Заочка.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи ЗЕД» (заочна форма навчання)418.44 kBAdobe PDFView/Open
СРС.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Основи ЗЕД»487.29 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомиендації до виконання дз.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Основи ЗЕД»101.69 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомендації до практичних занять.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Основи ЗЕД»15.37 MBAdobe PDFView/Open
НМК_ЗЕДП_2019.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни «Основи ЗЕД»3.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.