Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40112
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Організаційна поведінка»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Organizational Behavior"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Организационное поведение»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Колесник, Максим Віталійович
Kolesnyk, Maksym
Колесник, Максим Виталиевич
Keywords: організаційні зміни
лідерство в організації
управління поведінкою особистості
результативність організації
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-3.1.11
Індекс;НБ-6-073/16-3.2.11
Індекс;РБ-6-073/16-3.1.11
Індекс;РБ-6-073/16-3.2.11
Індекс;РБ-12-6.030601/15-5.1.12
Індекс;РБ-12-6.030601/15-5.2.12
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з організаційної поведінки і прийняття адекватних управлінських рішень.
The purpose of teaching the discipline is to form future managers of modern managerial thinking and a system of special knowledge of organizational behavior and make adequate management decisions.
Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих менеджеров современного управленческого мышления и системы специальных знаний организационного поведения и принятия адекватных управленческих решений.
Description: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту в області розуміння, передбачення і управління людською поведінкою в рамках організацій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40112
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Організаційна поведінка).pdfТитульний лист «Організаційна поведінка»321.21 kBAdobe PDFView/Open
01_ОП_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка»287.86 kBAdobe PDFView/Open
02_ОП_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» (стаціонар)487.8 kBAdobe PDFView/Open
03_ОП_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» (заочна форма навчання)392.26 kBAdobe PDFView/Open
04_ОП_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Організаційна поведінка»216.3 kBAdobe PDFView/Open
06_ОП_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Організаційна поведінка»897.33 kBAdobe PDFView/Open
08_ОП_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організаційна поведінка» (заочна форма навчання)404.6 kBAdobe PDFView/Open
10_ОП_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Організаційна поведінка»747.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.