Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40061
Title: Теорія газотурбінних установок і компресорів. Лабораторний практикум
Authors: Греков, Павло Іванович
Капітанчук, Костянтин Іванович
Кінащук, Ігор Федорович
Кірчу, Федір Іванович
Шпакович, Микола Іванович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Keywords: газотурбінна установка
лабораторні роботи
енергомашинобудування
gas turbine plants
laboratory works
Power Engineering
газотурбинная установка
лабораторные работы
энергомашиностроение
Issue Date: 12-Feb-2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Теорія газотурбінних установок і компресорів: лабораторний практикум / уклад.: П.І. Греков, К.І. Капітанчук, І.Ф. Кінащук та [ін.] – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк» . – 2009. – 80 с.
Abstract: Лабораторний практикум розроблено відповідно до програми навчальної дисциплін "Теорія газотурбінних установок". Викладено опис лабораторних установок та методики проведення лабораторних робіт. Призначено для студентів третього курсу, які навчаються за напрямом 6.050604 "Енергомашинобудування".
The laboratory workshop is developed in accordance with the curriculum "Theory of gas turbine plants". The description of laboratory installations and methods of carrying out laboratory works is given. It is intended for third-year students studying in the field 6.050604 "Power Engineering".
Лабораторный практикум разработан в соответствии с программой учебной дисциплин "Теория газотурбинных установок". Изложено описание лабораторных установок и методики проведения лабораторных работ. Предназначено для студентов третьего курса, обучающихся по направлению 6.050604 "Энергомашиностроение".
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40061
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторний практикум з ТГТУ.PDFметодичні рекомендації 73.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.