Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39971
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНовак, Валентина Олексіївна-
dc.contributor.authorNovak, Valentyna-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Алексеевна-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.contributor.authorКатерна, Ольга Костянтинівна-
dc.contributor.authorKaterna, Olga-
dc.contributor.authorКатерна, Ольга Константиновна-
dc.date.accessioned2019-08-01T09:50:59Z-
dc.date.available2019-08-01T09:50:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39971-
dc.descriptionДана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств.uk_UA
dc.description.abstractМетою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей, методів і технологій інформаційного забезпечення менеджменту та дослідження основних теоретичних засад побудови і використання комп'ютерних інформаційних систем як засобів автоматизації інформаційного забезпечення менеджменту.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of teaching discipline is the disclosure of modern scientific concepts, models, methods and technologies of information provision of management and research of the basic theoretical foundations of the construction and use of computer information systems as means of automation of information management support.uk_UA
dc.description.abstractЦелью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, моделей, методов и технологий информационного обеспечения менеджмента и исследования основных теоретических принципов построения и использования компьютерных информационных систем как средств автоматизации информационного обеспечения менеджмента.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-6-6.030601/15-5.1.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-6-6.030601/15-5.2.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-6-6.030601/15-5.1.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-6-6.030601/15-5.2.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-12-6.030601/15-5.1.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-12-6.030601/15-5.2.10-
dc.subjectінформаційне суспільствоuk_UA
dc.subjectформалізація інформаційного забезпеченняuk_UA
dc.subjectінтегровані інформаційні системиuk_UA
dc.subjectфункціонування інформаційних системuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of educational discipline "Information systems in management"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Информационные системы в менеджменте»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Інформаційні системи в менеджменті).pdfТитульний лист «Інформаційні системи в менеджменті»492.71 kBAdobe PDFView/Open
01_ІСМ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»314.58 kBAdobe PDFView/Open
02_ІСМ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»(стаціонар)427.76 kBAdobe PDFView/Open
03_ІСМ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»(заочна форма навчання)472.55 kBAdobe PDFView/Open
04_ІСМ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»393.3 kBAdobe PDFView/Open
06_ІСМ _МР_ПЗ.pdfМетодичні вказівки до виконання практичних (лабораторних) завдань з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»548.32 kBAdobe PDFView/Open
07_ІСМ _МР_КРз.pdfМетодичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»377.2 kBAdobe PDFView/Open
10_ІСМ_МР_СРС.pdfМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студента з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»358.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.