Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІванова, Тамара Вікторівна-
dc.contributor.authorIvanova, Tamara-
dc.contributor.authorИванова, Тамара Викторовна-
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.contributor.authorBiliavskiy, Valentyn Mikolayevich-
dc.contributor.authorБелявский, Валентин Николаевич-
dc.date.accessioned2019-08-01T09:21:36Z-
dc.date.available2019-08-01T09:21:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39957-
dc.descriptionДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.uk_UA
dc.description.abstractМетою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of teaching the discipline is to master the theoretical knowledge on public administration and acquiring practical skills in applying the laws, principles, methods, technologies and procedures in the management of public sector entities; acquiring skills and forming the competencies necessary for the performance of the functions and realization of the powers of the head (specialist) of the public administration entity, including for state authorities and local self-government bodies.uk_UA
dc.description.abstractЦелью преподавания дисциплины является овладение теоретическими знаниями по вопросам публичного администрирования и приобретение практических умений и навыков по применению законов, принципов, методов, технологий и процедур в управлении субъектами публичной сферы; приобретение умений и формирование компетенций, необходимых для выполнения функций и реализации полномочий руководителя (специалиста) субъекта публичного администрирования, в том числе для органов государственной власти и местного самоуправления.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-6-7-16-073/17-2.1.1.2-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-12-073/17-2.1.1.2-
dc.subjectпублічна сфераuk_UA
dc.subjectантикорупційна діяльністьuk_UA
dc.subjectпринципи публічного адмініструванняuk_UA
dc.subjectпублічне адмініструванняuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Публічне адміністрування»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "Public administration"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Публичное администрирование»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Публічне адміністрування).pdfТитульний лист «Публічне адміністрування»320.23 kBAdobe PDFView/Open
01_ ПА_РП_С.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування»(стаціонар)469.51 kBAdobe PDFView/Open
02_ПА_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (заочна форма навчання)626.05 kBAdobe PDFView/Open
03_ПА_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Публічне адміністрування»295.01 kBAdobe PDFView/Open
05_ ПА _МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Публічне адміністрування»602.53 kBAdobe PDFView/Open
06_ПА_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Публічне адміністрування»575.78 kBAdobe PDFView/Open
07_ПА _МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання домашньої роботи з дисципліни «Публічне адміністрування»310.12 kBAdobe PDFView/Open
09_ПА_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Публічне адміністрування»426.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.