Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39797
Title: Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад» : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 квітня 2018 року
Other Titles: Актуальные проблемы в системе образования «Общеобразовательное учебное заведение – довузовская подготовка – высшее учебное заведение» : материалы IV Всеукраинской научно-практической конференции, 18 апреля 2018 года
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Бібліографічний опис: Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 квітня. 2018 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2019. – 218 с.
Abstract: До збірника увійшли статті та тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (18.04.2018 р., м. Київ), що проводилася в Навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету спільно з науковими установами та навчальними закладами освіти України. Адресований науковцям, аспірантам, викладачам ЗЗСО і ЗВО та працівникам у галузі освіти.
В сборник вошли статьи и тезисы докладов участников IV Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы в системе образования: «Общеобразовательное учебное заведение – довузовская подготовка – высшее учебное заведение» (18.04.2018 г., г. Киев), которая проводилась в Учебно-научном институте инновационных образовательных технологий Национального авиационного университета совместно с научными учреждениями и учебными заведениями Украины. Адресован научным работникам, преподавателям общеобразовательных учебных заведений, вузов, аспирантам и работникам образования.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39797
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад».PDFМатеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції3.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.