Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39711
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» Україномовний проект
Authors: Носко, Павло Леонідович
Keywords: основи наукових досліджень
навчально-методичний комплекс
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет, кафедра машинознавства
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області стандартизації, сертифікації та менеджменту якості. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок в області наукових досліджень, сукупності прийомів і операцій, контролю об'єктивності отриманих результатів, побудови моделей дійсності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - поліпшення науково технічної діяльності - інтелектуального, творчого досвіду, та спрямованості на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій; - забезпечення умов для розвитку науково-дослідних, дослідно- конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та ідентифікаційних робіт, для поліпшення виробництва продукції, зниження її трудомісткості, металоємності і покращення інших показників; - забезпечення ув'язки вимог науково-технічної діяльності з потребами оборони країни; - забезпечення і врегулювання відносин пов'язаних з наукою, .а створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень у використанні їх результатів для розвитку усіх сфер суспільного життя; - раціональне використовування виробничих фондів і економія матеріальних і трудових ресурсів за допомогою експериментальних досліджень; - розвиток міжнародної науково-технічної співпраці; - забезпечення охорони здоров'я населення, безпеки праці, охорони природи і поліпшення використовування природних ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39711
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.